Czym jest CDW?

Certyfikat CDW jest dowodem, że firma prowadzi windykację wewnątrz własnej organizacji w sposób rzetelny i etyczny oraz z troską o normy społeczne. Firmie posługującej się Certyfikatem zależy na czytelnej i przejrzystej komunikacji z osobą, której dług jest wymagalny, a wszelkie działania w sprawie prowadzone są w sposób i godzinach powszechnie akceptowalnych. Postawa ta pozwala na budowanie wizerunku profesjonalisty nie tylko na płaszczyźnie głównej działalności biznesowej, ale także w zakresie szeroko rozumianych finansów firmy, co docelowo przyczynia się do podnoszenia wiarygodności biznesowej względem kontrahentów.

Priorytetem dobrej windykacji w podmiotach certyfikowanych, jest skupienie na miękkiej windykacji i budowaniu relacji z osobą czy pomiotem zadłużonym.

Certyfikowany Dział Windykacji to program, który wyraża głęboką troskę zarówno o najwyższy standard procesu windykacji wewnątrz organizacji, ale także o pracowników tego działu, między innymi poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników w drodze szkoleń i konferencji. Prowadzenie wewnętrznego działu windykacji zgodnie z wytycznymi kreowanymi przez program Certyfikowanego Działu Windykacji, przyczyniają się do profesjonalizowania pracowników tego działu, podnoszenia ich skuteczności i zwiększania komfortu pracy.